Fikk støtte til utbygging av digitalt lokalradionett i Harstad

Medietilsynet har fordelt støtte til lokalkringkasting. Halvparten går til å digitalisere lokalradio. En av aktørene som har fått tilskudd for utbygging på en flere geografiske punkter, er Radio Bardufoss.

DIGITALISERING Medietilsynet har gitt søtte til utbygging av digitalt lokalradionett i Harstad.  Foto: Henrik Gantzel/Colourbox

nyheter

Ett av disse områdene er Harstad, der støtten utgjør 200.000 kroner. Totalt har Medietilsynet fordelt 21 millioner kroner i støtte til 86 lokale radio- og TV-kanaler. Cirka halvparten av pengene er tilskudd til digitalisering av lokalradio. Tilsynet mener den digitale overgangen er krevende for små aktører. Det er fremdeles behov for å støtte overgangen til digitale sendinger. Et sterkt lokalt radio- og tv-tilbud styrker mangfoldet. Totalt kom det inn 394 søknader fordelt på 100 søkere. Søknadsbeløpet var 61 millioner kroner.

Radio Bardufoss er eid av Johnsen-gruppen, som eier stasjoner som Radio Tromsø, Radio Midt-Troms og Radio 3 Bodø.