Godtok forliket, men ikke uten flengende kritikk av kommunedirektøren først

Formannskapet aksepterte enstemmig forliket mellom kommunen og huseierne i Bjarne Erlingssøns gate. Det gikk likevel varmt for seg under tirsdagens møte.

VURDERING Selv om deler av opposisjonen kom med sviende kritikk av administrasjonen, fikk kommunedirektør Hugo Thode Hansen gjennomslag. Formannskapet akseptere forliket i Bjarne Erlingsøn-saken.  Foto: Arkiv - Frank R. Roksøy

nyheter

Eierne av boligeiendommen tok som kjent ut stevning i fjor mot Harstad kommune for påståtte setningsskader etter gravearbeid utført i samme gate. I tingretten ble Eva Larsen og Harald Bergland tilkjent 370.000 kroner i erstatning. Kravet var på over seks millioner. De anket saken videre til Hålogaland lagmannsrett, nå med et kjempekrav på 8,9 millioner kroner. Med påstand om at husets skader stadig ble verre.


Ber politikerne godkjenne rettsforlik, kjøper eiendom for 3,9 mill. og betaler 1,4 mill. i erstatning

Eierne av boligeiendommen Bjarne Erlingsøns gate 25 tok i fjor ut stevning mot Harstad kommune for påståtte setningsskader etter gravearbeid utført i samme gate. Nå har partene inngått forlik.


Et utenomrettslig forlik ble inngått. Kommunen kjøpte eiendommen for 3,9 millioner kroner, og betalte 1,4 millioner i erstatning for motpartens kostnader. Kommunedirektøren fortalte i formannskapet at han vurderte det slik at kommunen risikerte å komme dårligere ut enn forliket, om den ble dømt til å betale motpartens sakskostnader etter en ny rettsrunde.