Slik blir det nye leilighetskomplekset på Borkenes

På Heimenjorda på Borkenes planlegger BONORD 20 nye leiligheter med et areal fra 40 til 100 m2.

Det nye leilighetskomplekset med 20 leiligheter egnet for eldre personer vil se slik ut ved ferdigstillelse.  Foto: BONORD

nyheter

Søndag publiserte BoNord de første bildene av hvordan det fremtidige leilighetskomplekset Heimenjorda vil se.

Bygget vil få heis og innendørs parkering, og skal være tilpasset for godt voksne mennesker.

– Mange friske og raske eldre vil gjerne ha muligheten til å flytte inn i en leilighet, og gjerne sentralt plassert på Borkenes. Alternativet er å flytte til Harstad, noe mange av dem ikke ønsker. Det er selvfølgelig også i kommunens interesse å beholde innbyggerne med postadresse i Kvæfjord, sa daglig leder Bjørn Mathisen i BoNord til Harstad Tidende da det ble klart at BoNord skulle gå inn i prosjektet i 2019.

Prosjektet er kommet i gang etter initiativ fra beboere på Borkenes som ønsker seg lettstelte boliger.
Det forventes at reguleringsplanen blir vedtatt i juni og at salgsstart kan skje i løpet av sommeren eller høsten 2021.

Tomteflekken det er snakk om er på cirka 2,2 mål, beliggende øst for Miniboas i Heimlyveien 2. Ved omregulering må det ut fra hensynet til trafikksikkerhet vurderes fortau langsetter sørsiden av fylkesvei 849 i 270 meters lengde, fra Bygdeveien 6 til nedkjøringen mot forretningseiendommen i Bygdeveien 18. I tillegg må det sikres et tilstrekkelig areal for oppgradering av eksisterende busslomme. Hovedadkomst for nybygget må komme fra den kommunale Heimlyveien, står det i vedtaket.