Krigsminnesmerke er statens ansvar

Fylkeskommunen har foreslått å frede historiske Trondenes i Harstad.

Fredet: Staten tar regningen for beplantning og vedlikehold av det sovjetiske krigsminnesmerket. 

nyheter

I den forbindelse har Kulturdepartementet kommet med merknader til det sovjetiske krigsminnesmerket ved den tidligere krigsgravplassen.

Departementet viser til at krigsminnesmerket er vernet etter gravplasslovens paragraf 23a og forskrift om krigsgraver og vedlikeholdes for departementets regning.