NHO Arktis: – Går ikke mot en lys sommer

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis krever en plan for gjenåpningen, der det følger med midler ut over dagens kompensasjonsordninger.

NHO har gjennomført 18 medlemsundersøkelser det siste året for å avdekke hvordan smitteverntiltakene har virket inn på bedrifter.  Foto: Knut Godø

nyheter

Det sier hun i forbindelse med at NHOs medlemsundersøkelse ble offentliggjort onsdag.

Den viser at bedriftseiere i Troms og Finnmark frykter konkurs og har problemer med å betale regninger, ifølge en pressemelding. Ettersom tre av fire bedrifter forventer lavere eller uendret omsetning sammenlignet med dagens situasjon, går det mot en mørk sommer, uttaler hun, til tross for regjeringens krisepakker.