Sykehuskapasiteten snart sprengt:

– Kanskje må vi ta i bruk de andre sykehjemmene

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen bekrefter at kommunen siden før nyttår har hatt problemer med å ta imot ferdig behandlede pasienter.

Beklager: Kommunedirektør Hugo Thode Hansen og hans stab jakter på løsninger. 

nyheter

– Dette er beklagelig både overfor pasientene og sykehuset, sier Hansen.

Inntil ny kommunalsjef er på plass 1. august, stepper kommunedirektøren inn som leder for helse- og omsorgssektoren.