Nord-Europas største er kun detaljer unna etablering på Rødskjær

Geminor, Nord-Europas største avfallshåndteringsselskap, er i sluttforhandlinger med Harstad Havn om etablering på Rødskjær.

Et av de mange anleggene for flis til Geminor. Foto: Geminor 

Anlegget på Rødskjær vil være rigget for vekst og en fraksjon som vi kommer til å satse på etter hvert blir plastgjenvinning.

Bjørn Håland
nyheter

Development manager Bjørn Håland sier til Harstad Tidende at de er midt i siste del av forhandlingene, og han håper de raskt blir enige.

– Det er noen faktorer som gjenstår, men jeg har håp om en snarlig enighet. Vi ønsker å etablere oss på Rødskjær innen rimelig kort tid. Det er primært avfallstrevirke vi skal ta imot som vi skal sende til resirkulering for produksjon av blant annet nye møbelplater, sier han.