HT MENER:

Håpet er tent for en ny festivalsommer – for dem som har vaksinepass

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe har nylig avgitt sin rapport om gjenåpning av kulturlivet. Store festivaler er ett av de mange eksemplene på hva som kan planlegges igjen, forutsatt at festivalområdet gjøres til en «beskyttet sone».

For å slippe inn på festivaler i framtida, kan det bli nødvendig å fremvise dokumentasjon på at man er vaksinert, immun eller har en fersk, negativ koronatest. Her fra en tidligere Bakgårdsfestival i Harstad. 

Advarslene er på sin plass, særlig hvis de unge blir stående bakerst i vaksinekøen mens de eldre nyter den nye friheten.

nyheter

For å slippe inn der trengs det mer enn det tradisjonelle festivalpasset. Nå må det fremvises en dokumentasjon på at man er vaksinert, immun eller har en fersk, negativ koronatest – og dermed er vi midt inne i diskusjonen om det planlagte vaksinepasset.

Statsminister Erna Solberg var tydelig på så vel fordeler som dilemmaer ved en pass- eller sertifikatordning i sin redegjørelse for gjenåpningen av samfunnet sist uke. At Norge samordner seg med EU, og etter hvert WHO, når det gjelder grensekontroll, er den alt i alt minst problematiske delen av passprosjektet. Da blir det enklere tilgang på utenlandsk arbeidskraft og lettere med jobbreiser og en etterlengtet utenlandsferie – for dem som har vaksinepass. Mens de som har takket nei til vaksine, eller er for unge til å ha fått tilbudet, får bli hjemme. Og hvor skal, bør og kan et nasjonalt vaksinepass tas i bruk innenlands under gjenåpningen, i tillegg til kulturlivet?


Optimistisk for sommerens festival: – Vi har planlagt for nettopp dette

– Vi planlegger for gjennomføring av festival i sommer, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir i Festspillene i Nord-Norge.


Blant noen foreløpige ytterpunkter i diskusjonen er passkontroll på kjøpesentre, buss og tog og for å droppe hjemmekontoret og hva med hjemmeskolen? For ikke å snakke om ansettelser. Mange har advart mot å svekke samholdet og dugnadsviljen med en passordning som skaper et A-lag og et B-lag i befolkningen. Advarslene er på sin plass, særlig hvis de unge – som har fått noen tunge byrder i koronatiden – blir stående bakerst i vaksinekøen mens de eldre nyter den nye friheten.

Og hva kan et vaksinepass føre til av vaksinepress? Vaksinering er, og bør utvilsomt være, frivillig. Etter hvert strammer det seg til med noen prinsipielle spørsmål om omfanget av kontrolltiltak og innskrenket frihet. Og er det mulig å lage pass det ikke kan jukses med? Men heller ikke passmotstandere har kommet opp med brukbare alternativer. Å stenge ned et samfunn er enklere enn å åpne opp igjen på betryggende vis. Derfor må regjeringen bruke nødvendig tid på den nasjonale delen av passprosjektet.