En helt ny hverdag for ansatte og beboere på Bergsodden sykehjem: – Nå kan folk komme på jobb og gjøre det de kan best

Gjennom et helt nytt prosjekt har arbeidsstrukturen på Bergsodden blitt ny. Nå får sykepleierne mer tid med pasientene.

SUKSESS: Sykepleier Ida Ørnsrud, prosjektleder Regina Aba, beboer Gunnar Olsen og kokk og driftskoordinator forpleining Eilert Øvrebø er alle storfornøyd med den nye ordningen.   Foto: Kristin Axelsen Kildal

nyheter

På de fleste sykehjem over hele landet, også i Harstad, blir de ulike arbeidsoppgavene fordelt mellom alle ansatte. Det betyr at sykepleiere og andre med utdanning innenfor helse og omsorg stort sett har de samme oppgavene som vikarer uten helsefaglig utdanning.

Problemer med å rekruttere

Harstad kommune har lenge hatt utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere på sykehjem. Derfor måtte kommunen finne en løsning, slik at det kan bli mer attraktivt for utdannede sykepleiere å jobbe på sykehjem.