Vizuelli slått konkurs med en gjeld på 3,7 millioner kroner

Trondenes tingrett tok fredag oppbudsbegjæringen fra Harstad-selskapet til følge.

KONKURS Vizuelli ble fredag slått konkurs etter å ha begjært oppbud.  Foto: Arkiv - Odd Leif Andreassen

nyheter

Tingrettsdommer Audhild Ulvang fant at begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven. Skyldneren har i begjæringen opplyst at den samlede gjelden er på 3719 994 kroner, og at selskapets aktiva vesentlig består i kundefordringer og varelager med en samlet anslått verdi på cirka 1 887424 kroner. Virksomheten er igangværende, står det i kjennelsen.


Vizuelli begjærer oppbud - kaster kortene etter 39 års drift

Reklame- og designbyrået har i dag ni ansatte og en lang bedriftshistorie bak seg i byens næringsliv. Begjæringen behandles i Trondenes tingrett fredag. Tas den til følge er selskapet konkurs.


Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter er oppfylt.