Forliket i Gullhauggata-saken godkjent, koster kommunen 1,5 millioner kroner

Formannskapet sa enstemmig ja til forliket partene hadde blitt enige om gjennom rettsmegling. Harstad kommune betaler Pål Sveinung Strande Mathisen og Ole Henning Mathisen 1,5 millioner kroner i et såkalt endelig oppgjør.

SLUTT Ole Henning Mathisen (bildet) og Pål Sveinung Strande Mathisen kom til enighet med kommunen.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Kommunaldirektør Hugo Thode Hansen sendte torsdag formiddag ut følgende melding:

– Formannskapet har i dag enstemmig godkjent vedlagte rettsforlik som endelig oppgjør av pågående rettskonflikt. Rettsforliket i denne saken henger sammen med at Trondenes tingrett avsa følgende dom den 25.2.2019: Harstad kommune er erstatningsansvarlig for den verdiforringelsen som eierne av eiendommen gnr. 57, bnr. 98 er blitt påført som følge av at det er blitt ført opp en bygning på gnr. 57, bnr. 96, begge i Harstad kommune, uten at det har foreligget gyldig byggetillatelse.