Var kurset i å oppdage overgrep

Den tiltalte ex-læreren i harstadskolen hadde gjennomført kurs i hvordan oppdage tegn til at mindreårige kunne ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

PREGET Tiltalte i overgrepssaken i tingretten virket fattet, men preget da rettssaken kom i gang.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Kursbeviset var en av papirene som ble beslaglagt da politiet ransaket mannens bolig våren 2019. Kunnskapene han ervervet seg i denne sammenheng var i utgangspunktet ett av verktøyene som kunne komme til nytte i hans tidligere profesjon som lærer i skolen. Det fremkom ingen opplysninger i aktors redegjørelse eller i tiltalebeslutningen som kunne indikere at mannen misbrukte sin stilling som kunnskapsformidler, ut over at flere hadde reagert på hans til dels upassende oppførsel i enkelte sammenhenger. Mannen hadde roller både innen skoleverk, kulturlivet og idretten.

Mistanken mot mannen kom da politidistrikt Øst etterforsket mulige overgrep mot mindreårige på nettet. En av brukerne ble sporet til tiltaltes IP-adresse i Harstad. På nettet gikk han for øvrig under pseudonymet "Jonas". Det var det han brukte overfor de fornærmede på direkte chat.