Torsdag skal politikere si ja eller nei til forliket i Gullhaugen-saken

Det er formannskapet som skal behandle saken, og den er unntatt offentlighet.

BYGGESAK Gullhauggata 4 (t.v.). Til høyre boligen til brødrene Mathisen.   Foto: Arkiv - Frank R. Roksøy

nyheter

Saken er også den eneste på sakskartet, og vil ventelig skape debatt blant utvalgets medlemmer. Ole Henning Mathisen og Pål Sveinung Mathisen inngikk i midten av mars et rettslig forlik med Harstad kommune i den betente byggesaken.

Utgangspunktet i stevningen var påstand om at kommunen skulle dømmes til å betale 1.050.000 for den verdiforringelsen som er påført eiendommen i Gullhaugen Allè 2 etter oppføring av bolighuset i Gullhauggata 4. I tillegg krevde Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen erstatning på 176.000 for utlegg til taksering av eiendommen.