Disse boksene på taket av Thon-hotellet er ulovlig

Consto nord fikk fritak fra tilkobling av fjernvarme på Thon Hotel Harstad. I stedet satte de opp fire varmepumper uten at de søkte kommunen om tillatelse. Nå klager naboene på støyen fra pumpene.

Consto nord fikk fritak for tilkobling til fjernvarme. I stedet satte de opp fire store varmepumper på Thon Hotel Harstad. Det er et problem. De glemte å søke.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Consto nord var hovedentreprenør av utvidelsen av Thon-hotellet i byen.

Anleggsleder Øyvind Mikalsen sier årsaken til at de slapp tilknytning til fjernvarmen var at de kom opp med et mer miljøvennlig alternativ enn fjernvarme.