- Er i dialog med kommunen

Eierne av den ene av to potensielle skoletomter på Mustapartajordet kan ikke si så mye i forkant av nye forhandlinger med kommunen.

FORHANDLINGER Bordet er ryddet for nye forhandlinger om skoletomta eid av Musta AS. - Vi er i dialog med kommunen, bekrefter Einar Mustaparta (bildet).  Foto: Arkiv - Andreas Isachsen

nyheter

Einar Mustaparta og selskapet Musta Eiendom AS har den mest aktuelle tomta, som politikerne pekte ut allerede i januar. Men forhandlingene strandet. Torsdag droppet kommunestyret forbeholdet om at kjøp av tomt bare skulle skje om regulering av områdets trafikale utfordringer lot seg løse. En prosess som kan tid. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen fikk dermed et justert mandat, og grønt lys for å søke nye forhandlinger med eierne.


Kommunedirektøren får nytt mandat:

– Gå i nye forhandlinger om skoletomt, uten tvangstrøye

Varaordfører Espen Ludviksen og Senterpartiet foreslo i dagens kommunestyre å gi kommunedirektøren grønt lys for igjen å gå i nye forhandlinger med Musta Eiendom AS om kjøp av skoletomt på Bergseng. Men denne gangen uten forbeholdet om at reguleringsplanen blir godkjent.


– Vi registrerer at kommunestyrets politikere har gjort et nytt vedtak i saken. Vi er i dialog med kommunen om et mulig salg av vår eiendom. Stort mer kan jeg ikke kommentere på det nåværende tidspunkt, sier Mustaparta.