Skoleansatte skal få tilbud om Rosa kompetanse

Kommunedirektøren foreslår at ansatte i skoler og barnehager skal få tilbud om kurs i Rosa kompetanse.

Tilbud: Kommunedirektør Hugo Thode Hansen.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Hvis forslaget går gjennom, skal det gjennomføres snarest.

– Deretter bør vi ha jevnlige oppsamlingskurs for nytilsatte og andre som ikke tidligere har gjennomført kurset. Det vurderes som viktig at kommunen utvikler økt kompetanse for ansatte i skolene og barnehagene. Dette slik at gode holdninger kan kommuniseres med barn og elever på en kompetent og trygg måte, påpeker Hugo Thode Hansen.

I saksdokumentene går det fram at Rosa kompetanse formidler kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold til skoleansatte. Dette skal bidra til at skolen skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen. Dette for at skolen skal være et trygt sted for alle elever, uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man kommer med ser ut.

Rosa kompetanse vil koste minimum 8000 kroner årlig hvis det gjennomføres digitalt som halvdagskurs for ansatte i skole og halvdag for ansatte i barnehage. Saken behandles i kommunestyret torsdag.