Inngikk forlik i byggesak-strid

Oppgjøret mellom næringsaktørene Middagstind AS og Wenaas Eiendom AS var berammet til forhandling i tingretten 16. mars.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Forhandlingene endte imidlertid med at partene kom fram til et forlik, opplyser Trondenes tingrett. Middagstinds advokat Henrik S. Bahr bekrefter opplysningen, men ønsker ikke å kommentere detaljene fra forliket.

Store summer

Det var Middagstind som saksøkte Wenaas Eiendom etter en langvarig krangel i etterkant av et byggeprosjekt i Rikard Kaarbøs gate, høsten 2018. Middagstind forlangte opprinnelig restoppgjør for sin sluttfaktura, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall. Et beløp på noen hundre tusen. Wenaas Eiendom leverte et motkrav på over millionen, for påståtte feil i utførelse av arbeidet.

Rettelse

Harstad Tidende omtalte saken i papirutgaven torsdag 18. mars. Ved en teknisk feil kom det fram en feil bildetekst i E-avisen i samme artikkel. Denne feilaktige bildeteksten var relatert til en annen rettsprosess, og har ingen ting med den omtalte tvisten mellom Middagstind og Wenaas Eiendom å gjøre. I bildeteksten i E-avisen står det blant annet at saksøker måtte betale alle rettskostnadene til saksøkte i forbindelse med søksmålet. Dette stemmer ikke, poengterer både styreleder i Middagstind i en tekstmelding, og advokat Henrik S. Bahr på telefon til HT-redaksjon. Vi beklager feilen!