Forlik i Gullhaug-saken

Ole Henning Mathisen og Pål Sveinung Mathisen inngikk onsdag et rettslig forlik med Harstad kommune i den betente byggesaken i Gullhauggata 4.

MEGLING Ole Henning Mathisen og hans bror har vært i konflikt med Harstad kommune i mange år. Gir formannskapet grønt lys til å godta forliket, har saken fått sitt rettslige punktum.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Utgangspunktet i stevningen var påstand om at kommunen skulle dømmes til å betale 1.050.000 for den verdiforringelsen som er påført eiendommen i Gullhaugen Allè 2 etter oppføring av bolighuset i Gullhauggata 4 av tiltakshaverne Kjell og Ninni Korsmo. I tillegg krevde Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen erstatning på 17.6000 for utlegg til taksering av eiendommen.


Stevner Harstad kommune i Gullhauggata 4-saken:

Krever millionerstatning

Nylig leverte brødreparet Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen stevning til Trondenes tingrett mot Harstad kommune ved ordfører Kari-Anne Opsal.


Saken kom imidlertid aldri så langt som til hovedforhandling. Man ble enig om at partene skulle forsøke en rettslig megling først, og der kom partene fram til et forlik. Noe som betyr at kommunen får mulighet til å betale en avtalt sum, slik at saken er ute av verden.