Disse vil bli kommunalsjef for helse og omsorg

Ni søkte stillingen. Seks kvinner og tre menn. En søker har bedt om at navnet ikke offentliggjøres.

SØKER Enhetsleder Baard Haugen er en av ni søkere til stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg i Harstad.  Foto: Arkiv - Odd Leif Andreassen

nyheter

Søkerne vil nå bli evaluert og de aktuelle innkalt til intervju. Allerede 18. desember ble stillingen lyst ut. Åtte søkte, men fire trakk senere søknaden. Fristen ble derfor forlenget, og flere nye meldte sin interesse.

Her er søkerlista: