Bygger næringsområde med kontorer og visningssenter tegnet av Snøhetta

M. Arvesen Eiendom utvikler Ånderkleiva Næringsområde øst for bygda Engenes. Det blir innovasjonssenter for konsernet og visningssenter for laksen.

M. Arvesen Eiendom AS ønsker å bygge et nytt innovasjonsbygg for konsernet Magne Arvesen & Sønner sin virksomhet innen oppdrett og fiskeri. I tillegg skal også visningssenteret til Arctic Aqua etableres her.  Foto: Illustrasjon er utarbeidet av MIR.

nyheter

Ånderkleiva Næringsområde består av et brutto areal på 26.818 kvadratmeter, ifølge en pressemelding fra M. Arvesen Eiendom as.

Området utvikles i tre deler. Logistikkbygning, kai og dertil tilhørende areal. Logistikkbygningen er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Snøhetta har også bidratt i arealplanleggingen, som er ferdig utført. Logistikk-, parkerings – og byggeareal blir i øst., og er under utvikling og opparbeides med A. Paulsen og Sønner som sentral aktør.