Vil ha gjennopptakelse av sak etter tap i lagmannsretten

SP Maskin i Harstad ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til å betale Nordlandssykehuset til sammen 3,5 millioner kroner, etter en tvist mellom partene. Nå vil harstadfirmaet ha ny behandling av saken.

NY VENDING Steinar Pedersen mener firmaet hans er dømt på grunnlag av feilaktige opplysninger, og vil ha saken gjenopptatt.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Etter at dommen i lagmannsretten falt i november, anket Sp Maskin dommen i lagmannsretten til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg behandlet anken i januar, og slo der fast at det ikke var tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett. I utgangspunktet er derfor dommen rettskraftig.


Anken til SP Maskin forkastet, må ut med rundt 3,5 millioner til Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset (NLSH) har gått seirende ut av et søksmål mot SP Maskin. Saken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Dermed har dommen i Hålogaland lagmannsrett blitt rettskraftig.


– Nordlandssykehuset hevder at saken er avsluttet fra deres side. Det er den ikke fra SP Maskin sin side. Tvistemålsloven § 31–3 og 31 -4 åpner for gjenåpning av saker dersom det blir gitt uriktige opplysninger til retten, eller nye ukjente forhold har påvirket domsutmålingen, skriver Steinar Pedersen i en e-post til Harstad Tidende.