Sier farvel til ROBEK-lista, fikk drahjelp fra havbruksfondet

Statsforvalteren har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Gratangen kommune skal meldes ut av ROBEK.

VERDISKAPING Brønnbåten «Lifjell» pumper laks inn til slakteriet i Gratangen. Kommuen nyter godt av ringvirkninger fra oppdrettsvirksomhet, ikke minst gjennom havbruksfondet.   Foto: Illustrasjon - Jan Harald Tomassen

nyheter

Dette melder kommunen selv i en pressemelding. De havnet i fjor på lista, fordi budsjettet viste at kommunen ville gå med underskudd på flere millioner, etter år med for høy drift, i forhold til inntekter. Men nå er budsjett og økonomiplan (2021–2024) vedtatt i balanse gjennom hele økonomiplanperioden, samt innen lovens frist og oppfyller derfor kriteriene for utmelding fra ROBEK.

Havbruksfondet har de siste årene hjulpet Gratangen kommune ut av flere underskuddsår, og høsten 2020 fikk vi de oppfylling fra fondet. Fordelingsnøkkelen er imidlertid endret, noe som resulterer i at kommuner med lokaliteter for oppdrett får en mindre respektiv andel av midlene fra Havbruksfondet, mens staten får en større andel.