Bygdnes: – Dramatiske kutt kan føre til at vi mister fagfolkene

Rødts Frode Bygdnes er krystallklar: Finn flere penger slik at eldre, syke, barn og unge får et forsvarlig tilbud.

Pri­mær­opp­ga­ver: Fro­de Bygd­nes (Rødt) ber po­si­sjo­nen om å bru­ke pen­ge­ne på pri­mær­opp­ga­ver slik at eld­re og syke får hjelp og at barn og unge får opp­læ­ring. Foto: 

nyheter

Han reagerer kraftig på forslagene om å kutte i helse- og omsorgssektoren med 39 millioner kroner innen 2022.

I kommunestyret i forrige uke var Rødt en av to representanter som stemte mot kommunedirektørens strategi for å få driften i helse og omsorg i balanse.