Tre ganger i løpet av et halvt år måtte politiet rykke ut til et hjem i Harstad for å håndtere familievold

Da politibetjentene kom fram fant de alle tre gangene en fortvilet kvinne i et turbulent samboerforhold, med merker på kroppen som indikerte at hun var utsatt for voldshandlinger.

  Foto: Illustrasjon - Tore Skadal

nyheter

Tiltalebeslutningen en harstadmann i 40-årene måtte stå til rette for i Trondenes tingrett gjaldt tre enkeltstående kroppskrenkelser med gjerningstidspunkt 17. januar 2020, 10. mai 2020 og 20. juni 2020. Ved alle anledningene nektet fornærmede å avgi formell politiforklaring og la seg fotografere.


Ung kvinne søkte tilflukt i Generalhagen for å skjule seg for voldelig samboer

Mannen er nå dømt til 10 måneders ubetinget fengsel for en rekke lovbrudd.


I retten benektet hun å ha blitt utsatt for vold av noe slag. Hun kunne ikke erindre at hun hadde ringt politiet, og tiltalte i saken nektet straffskyld. Han mente at fornærmede har personlighetsforstyrrelser og antar at fornærmede hadde ringt til politiet fordi hun var full og sint på ham. Ifølge tiltalte hadde hun gjort dette tidligere.


Nordland:

Antallet anmeldelser for familierelatert vold går ned, men politimesteren er bekymret

Problemet er at statistikken kan inneholde store mørketall, opplyser Heidi Kløkstad.


Videre mente han at eventuelle merker som politibetjentene har observert på fornærmedes kropp har sin bakgrunn i at fornærmede må ha falt. Bevisvurderingen måtte derfor i stor grad utføres på vitnemålene til politibetjentene, og hva kvinnen uoppfordret fortalte politifolkene på stedet under utrykningene. På de tidspunktene var hun så redd at hun var redd tiltalte ville ta livet av henne når ordensmakten forlot. Trass i at hun ikke ønsket partneren arrestert, endte det med at politiet til slutt tok tiltalte i varetekt, der han satt i fire dager.

At forholdet mellom tiltalte og fornærmede har vært turbulent, er sannsynligvis ingen overdrivelse. Ved Hålogaland lagmannsretts dom av 22. juni 2018 ble tiltalte dømt til fengsel i åtte måneder for å ha utøvd vold mot fornærmede ved tre anledninger over en periode på vel to måneder. Nå var mannen i forholdet tiltalt på nytt. Partene er likevel fortsatt samboere.


Tiltalt for mishandling av samboer, villmannskjøring i fylla med båt og drapstrusler mot politiet

Harstadmannen i 30-årene har mye å svare for når han møter i tingretten i april. Mest alvorlig er tiltalen om langvarig mishandling av sin tidligere samboer.


Etter forhandlingene konkluderte retten med at deler av volden mannen var tiltalt for var funnet bevist ut over rimelig tvil. Andre aspekter fra tiltalebeslutningen ble han frikjent for. Begge erkjente i retten at de noen ganger nyter store mengder alkohol. Rus virker å ha vært utløsende for handlingene som utløste at politiet ble kontaktet.


Vold mot kvinne, illegalt brennevin og narkomisbruk blir tema i straffesak

Ifølge statsadvokaten i Troms og Finnmark slo en harstadmannen i 30-årene en kvinne i ansiktet 13. august i fjor.


Mannen må sone 30 dager ubetinget fengselsstraff. Til fradrag i straffen kommer fire dager i varetekt. Saksomkostninger ble ikke idømt.