Eldrerådet tok opp saken:

Kan få hjelp med dunken

Leder i eldrerådet Jan Fjellstad tok opp problemene mange eldre og funksjonshemmede har med å håndtere de mange søppelboksene.

Mange dunker: Det er mange søppeldunker å holde rede på, og ikke alltid like lett for dem som ikke har en app å forholde seg til. ARKIVFOTO 

nyheter

Fjellstad viste til at det høsten 2020 ble innført en ordning med fem søppelbokser for å bedre sorteringen av husholdningssøppel.

Fem bokser og apper

– Det ble slutt på faste hentedager, og innhenting ble spredd over hele uken. Varsling av hentedag og hvilken boks blir sendt ut via app, noe som skapte problemer for mange eldre.