Friske midler til næringslivet:

Harstadregionen får 3,5 millioner kroner i ekstra støtte til koronarammet næringsliv

Den 19. februar ble regjeringspartiene og FrP enige om en milliard til kommunene. For Harstadregionen betyr dette 3,5 millioner kroner, som konstellasjonen mener raskt kan bidra til å redde jobber og bedrifter. 

  Foto: Illustrasjon - Maksim Toome/Colourbox

nyheter

Etter en tøff start på 2021 har en rekke lokale bedrifter måtte stenge dørene midlertidig. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er derfor enige om å bevilge 500 millioner ekstra fordelt på alle Norges kommuner, i tillegg til de 500 millionene som regjeringen foreslo til kommunene med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.



Det er kommunene selv som får tildele midlene. Regjeringen og Frp mener disse har de beste lokale kunnskapene om hvilke foretak i næringslivet som trenger dem mest. Det følger ikke med noen detaljerte forventninger om hvilke bransjer som får tilskudd, men det er vel nærliggende å tro at reiselivsbedrifter havner langt opp på lista.