Harstad kommune bytter bank:

–Gir oss millioninntekter

Nylig inngikk Harstad kommune ny hovedbankavtale med Danske Bank etter å ha hatt DNB som hovedbank de siste fire årene.

BANKAVTALE Økonomisjef John G. Rørnes i Harstad kommune sier bankavtalen med Danske Bank vil gi kommunen netto inntekter på cirka 13 millioner de neste fire årene  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Avtalen er på tre år med ensidig opsjon for kommunen på ytterligere ett år. Økonomisjef John G. Rørnes i Harstad kommune sier bytte av bank er udramatisk og vil ikke berøre kommunens innbyggere i særlig grad.

– Svært få vil merke noe til dette byttet. Det er kun de som fortsatt benytter giroinnbetalinger som må huske å bruke det nye kontonummeret som vil fremkomme på giroen, sier Rørnes.