Resultatet etter elgjakta i øykommunen er klar

Totalt ble det skutt 50 dyr under elgjakta i Ibestad kommune i fjor.

TALL Dyrene som ble skutt i fjor og dyrene som utgjør stammen som gjenstår er alle talt opp i Ibestad.  Foto: Illustrasjon - Nils Fredrik Stenseth

nyheter

Antall tildelte dyr var 55. Av disse ble 50 skutt som planlagt. Av de tildelte som ikke ble skutt var de fleste kalver. Fordelingen mellom øyene var 29 felte dyr på Rolla og 21 på Andørja. Alle de tildelte dyrene som ikke ble tatt var på Rolla. Flest dyr ble skutt i Andørja storvald, med 12 eksemplarer. I Heia storvald på samme øy ble det skutt ni.


Kjemper for å stoppe elgjakt på egen eiendom

En grunneier på Ibestad ga i fjor klar beskjed til kommunen og ansvarlig for Dyrstad utmarkslag om at hun ikke aksepterte elgjakt i hennes utmark. Formannskapet i kommunen fant imidlertid at jaktretten var felles.


Flest dyr på Rolla ble felt i valdet Skog-Breivold, med seks dyr.