Penger fra havbruksfond, beskjedent lønnsoppgjør og lave renter ga overskudd for Kvæfjord

Kvæfjord kommune har avlagt regnskap for 2020 med et overskudd på 31,7 millioner kroner. Det er sjuende året i rekke med positivt årsresultat.

BARE VELSTAND Varaordfører Birger Holand (t.v.) kommunedirektør Merete Hessen og ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Netto driftsresultat utgjør 28,2 millioner kroner, noe som tilsvarer åtte prosent av kommunens totale driftsinntekter., skriver kommunen på sine hjemmesider

De største bidragene til overskuddet i 2020-regnskapet er ifølge kommunedirektør Merete Hessen: