Henvender seg direkte til byens tillitsvalgte:

- Kommunens rusomsorg i Harstad er et trist og uverdig tilbud

Vi kan ikke sitte og se på at en tjeneste som ikke fungerer for tjenestemottaker får lov til å fortsette. Dette skriver Marianne Noreng Larsen, daglig leder i Frelsesarmeens rusomsorg Harstad i et brev til samtlige gruppeledere i kommunestyret.

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Formålet med brevet er i første rekke å oppfordree til debatt i kommunestyregruppene. Frelsesarmeens rusomsorg utfordrer til kontakt på tvers av tjenesten, og de ønsker velkommen til dialog med politikerne.

Harstad Tidende har fått tillatelse til å gjengi brevet i sin helhet.