Skal stemme om minsteareal for elg

Kommunestyret i Tjeldsund skal onsdag behandle forslaget om å endre forskrift om minstearealer for fellling av hjortevilt.

  Foto: Arkivfoto

nyheter

I midten av 2019 anmodet viltfaglig utvalg i tidligere Tjeldsund kommune nykommunen om å sette ned minstearealet på elg til 2500 dekar.

Formannskapet utsatte saken i desember og i påvente av innspill fra nykommunens viltfaglige utvalg. Ifølge saksdokumentet i forkant av kommunestyret ønsker ikke nåværende utvalg ønsker ikke å gå imot vedtaket.