Millionsatsing på unge: Ønsker yrkesfag-galla og ungboliger

Harstad kommune satser millioner på å få ungdommen til å bli i Harstad. Kommunen har satt av en million i år, og en million neste år på å gjøre seg mer attraktiv for de unge.

Trenger ungdommen: Ordfører Kari-Anne Opsal håper bred satsing på utdanning, tilbud og arbeid skal føre til at ungdommen blir i Harstad. Foto: Frank Roger Roksøy 

nyheter

Målet med satsingen er at de unge skal få en sterkere tilknytning og tilhørighet til byen og kommunen. Målgruppen er unge mellom 13 og 25 år.

Felles dugnad

– Vi håper innsatsen vil føre til at ungdom blir i kommunen eller søker seg tilbake til hjembyen når de er ferdig med utdanningen, sier ordfører Kari-Anne Opsal.