Må betale over 1,5 mill. til kvinne fra Sør-Troms etter trafikkulykke

Hun stevnet i fjor sommer Codan Forsikring inn for Trondenes tingrett med krav om millionerstatning. Nå er dommen klar. I tillegg til erstatningssummen på 1,2 millioner er Codan Forsikring dømt til å dekke hennes advokatkostnader på 315.000 kroner.
nyheter

Om kvelden 19. januar 2014 kjørte saksøker i egen bil. Da hun hadde passert Tjeldsundbrua kolliderte hun med en buss, som plutselig svingte over i hennes kjørefelt, og dermed brøt vikeplikten. Kvinnen ble fraktet i ambulanse til sykehuset. Bilen ble totalvrak. Bussjåføren innrømte senere i avhør at vedkommende hadde vært uoppmerksom.

Uenige om det meste

Det var ikke bestridt at Codan Forsikring NUF, som er busselskapets forsikringsselskap, er ansvarlig forsikringsselskap. Codan har allerede foretatt utbetalinger i forbindelse med saksøkers utgifter. Rettssaken dreide seg om et krav om lidt og fremtidig inntektstap, utgiftsdekning og hjemmearbeidstap. Partene var uenige om det foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og det påståtte tapet.