Harstad kommune og KUPA er med:

En ny næringsklynge i Nord-Norge skal gjøre verden grønnere

35 aktører med ledende næringsorganisasjoner, energiselskaper, havner, industriparker, forskningsinstitusjoner, kommuner og begge fylkeskommunene i nord går sammen i et felles nordnorsk initiativ. Stikkordene er null-utslipp, fornybar energi og verdiskaping i nord.

GRØNN FRAMTID En ny, gigantisk næringsklynge er stiftet. De er dedikert til å legge til rette for at Nord-Norge får en sterk posisjon i det grønne skiftet.  Foto: Illustrasjon - Colourbox/Pedro SalaverrÌa

nyheter

Blant aktørene finner vi Harstad kommune og KUPA (Kunnskapsparken). Planene til klyngen med navnet "Energi i nord" ble sjøsatt på en pressekonferanse tirsdag. Styringsgruppen i prosjektet mener at hvis Norge skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet er en sentral kraft.

Flere store prosjekter som Varanger krafts hydrogenanlegg i Berlevåg, verdens første hydrogenferge over Vestfjorden, batterifabrikken i Mo Industripark, nytt kraftverk med null utslipp på Svalbard og en mulig havvindpark langt til havs på Helgelandskysten er bare noen eksempler på fremtiden i nord, skriver de i en pressemelding.