Oppdrettslaksen overtar småvassdragene, truer sjøørett-bestanden

Rømt oppdrettslaks truer villaks og sjøørret – også i mindre kystvassdrag. Genetiske analyser viser til dels ekstremt høy grad av oppdrettsopphav.

UTSATT: Småvassdrag over hele landet er kartlagt på oppdrag av Miljødirektoratet. Foto: Espen Olsen Espedal 

nyheter

Dette viser kartlegging utført av forskerne ved NORCE LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske og NINA – Norsk institutt for naturforskning. Arbeidet er finansiert av Miljødirektoratet.

På Vestlandet viste eksempelvis lakseprøvene fra Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger en ekstremt høy grad av oppdrettsopphav i laksen, opptil 95,4 prosent.