Eivind Stene ønsker en mer rettferdig fordeling:

–Også private aktører må få

Eivind Stene mener man må se på tilskuddsordninger som tilgodeser langt flere aktører innen reiselivsbransjen i Harstad enn hva tilfellet er i dag.

PRIVAT AKTØR Eivind Stene mener at private aktører som Gro Dagsvold og hennes selskap North Up må bli tilgodesett med langt større midler. – Kommunen bruker millioner på sitt eget selskap mens andre reiselivsaktører blir avspist med smuler.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Han er lite tilfreds med måten Visit Harstad tilgodeses med nesten en million årlig, mens andre som satser på ulike aktiviteter og markedsføring av Harstad avspises med smuler.

– Har fått flerer millioner

– I Harstad kommunes budsjett for 2021 og virksomhetsplan for 2021–24 står Visit Harstad oppført med et årlig tilskudd på 947.000 kroner. Tar vi med at dette selskapet i løpet av de siste årene har fått tilført flere millioner, er det all grunn til å stille spørsmål hvorfor ikke også andre som driver innen reiselivsbransjen blir tildelt midler. All den tid kommunen bruker penger på dette må det være rettferdig og ikke konkurransevridene.