Rusreformen går mot flertall i Stortinget:

– Stripper politiet for sanksjonsmuligheter og vil kunne øke forbruk og normalisering av narkotika

Liberaliseringstilhengerne jubler, mens motstanderne rister på hodet. Norges Politilederlag mener samfunnet fortsatt trenger straff som et ris bak speilet i arbeidet med å holde narkotikamisbruken så lav som mulig.

SJEFEN: Frank M. Sletten styremedlem Frank Sletten i Politilederlaget. . Arkivfoto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

Frank M. Sletten, sjef for politistasjonsdistriktet vårt er også styremedlem og representant for Nord-Norge i landsstyret til Politilederlaget. Han har ført høringssvaret til departementet om rusreformen i pennen. Tilbakemeldingene fra organisasjonslivet er generelt sprikende. Brukerorganisasjoner som RIO er svært fornøyd. Landsgruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund skriver derimot i en uttalelse at de tror avkriminaliseringen vil føre til mer narkotika bruk blant ungdom.

Norges Politilederlag er krystallklare i sine tilbakemeldinger.