Meninger:

Trange kår i Andfjorden??

Viser til innlegg i HT lørdag 13.02.21. Hvem er det som har trange kår i Andfjorden?? Jeg bare spør. Alle de som driver fiske i Harstad kommune er ikke nevnt i artikkelen. Hvor skal de gjøre av seg hvis det kommer enda et oppdrettsanlegg?

Steinavær i Harstad kommune.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Forsvaret og vern av kulturminner er viktige faktorer. Men fiske, som har vært drevet her i hundrevis av år, er det bare et kulturminne, fra Steinaværs storhetstid?

Dette området har faktisk de beste fiskeplassene etter kveite, breiflabb, brosme og lange. Det er dette de har igjen, de som ennå har havet som næringsgrunnlag. Det meste av Vågsfjorden er ødelagt av laksemerder. Kveiteyngel og rekeyngel har dårlige kår.


Havbruksnæringen får ikke mer sjøareal i Harstad til disposisjon

Dette er klart etter at departementet sier nei til akvakultur i området rundt Steinavær i Andfjorden.


På sørsida av Sandsøy er det ei hole der kveita gyter. Men de siste årene er småkveita blitt borte. Hva som skjer med kveiteyngelen kan man bare tenke seg. Derfor: Spar dette området i Andfjorden til yrkesfiskere og fritidsfiskere!

«Sterke interesser som må veies opp mot hverandre». Sjarkfiskerne er vel ikke så pengesterke, men de holder en eldgammel næring i hevd. Deres områder må også tas med når kystsoneplanen skal revideres!

Vi oppfordrer kommunen på det sterkeste om å ta fylkesmannens avslag til følge!