Slik foreslår de å gjøre Harstad til en bedre by for barn og unge mennesker

Ungdomsrådet i Harstad skal om kort tid komme med sine kommentarer til Ungdomsstrategiens syv satsingsområder, som Maria Elena Olsen har vært med på å utarbeide sammen med ordfører Kari-Anne Opsal og ulike samarbeidspartnere.

BEDRE Hvordan skal byen bli et bedre sted å bo, studere og jobbe for de unge?  Foto: Illustrasjon - Erik Reis - IKOstudio

nyheter

Forslaget vil senere komme opp til behandling i kommunestyret. Det har det blitt vedtatt at ungsatsing skal på prioriteringslista. I økonomiplanen for 2021–2024 ble det lagt inn 1 million i 2021, og 1 million i 2022 tilknyttet satsingen på unge.

– Harstads ungdomssatsing skal bidra til dypere stedstilhørighet og identitetsskaping blant unge gjennom økt medvirkning, påvirkning og deltakelse i lokalsamfunnet. Satsingen skal bidra til å skape bo og bli lyst hos unge, samt lyst til å reise ut og flytte tilbake. Strategien skal vise vei for utvikling, og sette søkelyset på utvalgte områder for å styrke satsingen på ungdom i Harstad, står det om formålet med satsingen.