Konkurs med en gjeld på 1,2 millioner kroner

Fredag ettermiddag begjærte styret i selskapet Nor Style AS i Harstad oppbud.

OPPBUD Nor Style AS er historie.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Trondenes tingrett fant at vilkårene for konkurs var til stede og tok begjæringen til følge. Selskapet antas å være ute av stand til å ivareta sine forpliktelser. Ifølge kjennelsen opplyste skyldneren at den samlede gjelden er på 1,2 millioner kroner, mens selskapets aktiva er - inklusive bankinnskudd – anslått til cirka 680.000 kroner. Virksomheten er innstilt. Antall ansatte på konkurstidspunktet ble oppgitt til å være fire personer.


Gratis klær samlet stor folkemengde på Sjøkanten: Over 100 personer, ifølge politiet

Til tross for at utdelingen ble gjennomført i beste mening, mener flere harstadværinger at den ikke var særlig gjennomtenkt med tanke på koronasituasjonen. 


Fristdagen etter dekningsloven antas å være 11.2.202I. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 19.3.2021. Utnevnt bostyrer er advokat Tom Ovesen. Skiftesamling er berammet til torsdag 25.3.2021.