Gravetest for ny bypark i Harstadhamn: Her blir det grilling i grønne områder

Den store transformasjonen av Harstad sentrum fortsetter. Nå starter forberedelsene til parken som skal komme i Harstadhamn, melder Harstad kommune.

Det skal settes opp benker, grill og kunstverk som fungerer som funksjonelle stoppesteder i byrommet  Foto: Asplan Viak

Illustrasjonsplan over området.  Foto: Asplan Viak

nyheter

Dette er det sjette torg/parkprosjektet i sentrum på kort tid. Første ble lekeparken ved Generalhagen rustet opp, så kom oppgraderingen av torget. Deretter fikk Havnepromenaden en ny og estetisk utforming.

– Ottar Håløygs plass er blitt en lun liten møteplass for gamle og unge, og arbeidene i Generalhagen har så vidt startet. Nå skal det gjøres et forarbeid i Harstadhamn før arbeidene virkelig starter senere i år, melder Harstad kommune i en pressemelding.


Skal bygge leiligheter for 200 millioner kroner

Holstneset Eiendom og Consto nord har inngått avtale om bygging av Pynten. Prislapp: 200 millioner.


Målet er å få en ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen.

– Det skal settes opp benker, grill og kunstverk som fungerer som funksjonelle stoppesteder i byrommet, lover kommunen.

Småbåthavna beholdes og den gamle krana bevares som et historisk element ved sjøen. Den eksisterende kaia skal rives og erstattes med ny fylling i sjøen. Prosjektet vil også utformes med et formspråk som forankres i identiteten til området, ifølge kommunen.


Bygger og fikser for 1,4 milliarder

Harstad kommune planlegger investeringer for vel 1,4 milliarder kroner de neste årene.


– Prosjektet er også en del av Kunststien, og ligger langs trase for «Stien langs sjøen». I parken vil det etableres et kunstprosjekt «Atlantis» bestående av helhetlig integrerte kunstinstallasjoner i parken som vil ha elementer av lek, og er utformet med historien som bakteppe.

Parken ble vedtatt som en del av sentrumsplanen, og det er laget reguleringsplan for området. Harstad kommune har inngått utbyggingsavtaler med Per Strand Eiendom, HSI/BoNord og Holstneset Eiendom om fordeling av kostnadene.

Prosjektfakta:

Byggherre: Harstad kommune

Kunstprosjektet: Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm

Kostnad: 16,5 millioner kroner

Fremdrift: Byggestart 2021. Vil bli annonsert.

Illustrasjonsplan: Asplan Viak

(Kilde: Harstad kommune)


Slik ble Holstneset forvandlet fra fiskeindustri til boligområde

Opp gjennom årene har medlemmer av Holst-familien utmerket seg som betydelige forretningsmenn og samfunnsbyggere. Vi snakker om en av hjørnestensbedriftene i Harstad.