Første samling for barnehagestudentene i Harstad denne uka: – En utdanning jeg har savnet

Jannicke Wikholt og de andre studentene er godt i gang med andre semester på barnehagelærerutdanningen.

TRIVES: Jannicke Wikholt (t.v.), Nathalie Nymoen og Kamilla Hansen er førsteårsstudenter ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Harstad. Utdanningen er samlingsbasert, og flere av studentene jobber ved siden av.  Foto: Håkon Wikan

nyheter

Denne samlingsbaserte utdanningen ved UiT Harstad startet i fjor høst, og er i regi av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Denne uka har studentene hatt semesterets første samling i Harstad, og fredag ble uka avsluttet i Folkeparken.

– Jeg har jobbet i barnehage i flere år og er konstituert som pedagogisk leder i Byggeklossen barnehage, men for å bli fast ansatt er man nødt til å være utdannet barnehagelærer. Da utdanningen kom hit, ba min arbeidsgiver meg om å søke. Det har vært en utdanning jeg har savnet, sier Wikholt.

FØRSTEÅRSSTUDENT: Jannicke Wikholt er en av om lag 30 studenter på studiet.  Foto: Håkon Wikan

Hun er en av om lag 30 studenter som går på barnehagelærerutdanningen, der de aller fleste er fra Harstad.

Siden studiestart i høst har studentene også hatt praksis, samling i Tromsø og digital undervisning.


UiT Harstad får samlingsbasert barnehagelærerutdanning

Oppstart skjer høsten 2020, med søknadsfrist 15. april for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.


– Krever disiplin

– Utdanningen har fag som er relevant for jobben og som speiler barnehagen. Fagene er både teoretiske og praktiske, noe jeg mener er fint. På grunn av koronapandemien ble noen fysiske samlinger i Tromsø gjennomført på nett, så vi har vært litt uheldige. Derfor er det fint at vi kan møtes igjen og ha samling i Folkeparken, sier Wikholt.

På spørsmål om det er viktig å ha personal i barnehagen som er utdannet barnehagelærer, svarer Wikholt følgende:

– Det er viktig for anseelsen til yrket at vi kan vise til kvalifisert personale i barnehagelærerstillinger.

SKIAKTIVITETER: Kamilla Hansen (t.v.), Veronica Jørgensen og Gitte Haug gjør seg klare.   Foto: Håkon Wikan

– Hvordan er det å kombinere jobb og et treårig studium?

– Det krever disiplin, at man må jobbe mye på fritiden med skolearbeid. Det blir tre tøffe år, uten tvil, svarer Wikholt.


Nye studietilbud på UiT Harstad: – Dette er stort for oss

UiT-styret vedtok i forrige uke å opprette fem nye studietilbud ved universitet. To av disse kommer til Harstad.


Trives som student

Medstudent Nathalie Nymoen er enig med Wikholt at det er en viktig utdanning å ha i Harstad. Hun har ikke jobbet i barnehage tidligere, men har fått kjenne på barnehagelivet gjennom praksis i desember og januar.

– Da jeg studerte barnevern, hadde jeg lyst til å hjelpe barn. Men jeg fant tidlig ut at den viktigste plassen for å legge til rette for at barn får det bra er i barnehagen. Da fant jeg ut at det var nettopp i barnehage jeg hadde lyst til å jobbe, sier Nymoen.

LEK OG MORO: Fredag hadde studentene samling i Folkeparken.   Foto: Håkon Wikan

Regjeringen arbeider med en strategi for mer desentralisert og fleksibel utdannelse. I den forbindelse inviterer statsråd Henrik Asheim og Kunnskapsdepartementet til innspillsmøter med mange institusjoner. UiT skal delta med tre personer under innspillsmøtet 26. februar, og en av de tre er Jannicke Wikholt.


Sterk økning i antall studenter ved UiT i Harstad

Dette året hadde UiT i Harstad nesten to søkere per studieplass. 1.003 søkere hadde Harstad som førsteprioritet, og de konkurrerte om totalt 536 tilgjengelige studieplasser.


Viktig for kropp og sinn

Ingrid Frenning er førstelektor i kroppsøving ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT. Hun underviste studentene i Folkeparken sammen med universitetslektor i idrettsvitenskap og friluftslivsfag, Cecilie Harr Moen.

– Vi har hatt lek med ski på beina, jobbet med balanse og sett på hvordan man kan tilrettelegge for skiaktiviteter i barnehagen, sier Frenning.

UTEDAG: Førstelektor Ingrid Frenning sto for undervisningen i Folkeparken sammen med universitetslektor Cecilie Harr Moen.  Foto: Håkon Wikan

Hun forklarer at det er viktig å legge opp til aktiviteter i barnehagen.

– Forskning viser at barn i barnehager i Norge er mye ute, og da mener jeg de som har utdanning kan veilede assistenter og legge til rette for både utfordrende og morsomme aktiviteter som bidrar til at barna får lære seg å beherske kroppen. Det mener jeg er en av barnehagens viktigste oppgaver, sier Frenning.