Oljeselskap fant kreativ løsning - sparte utslipp tilsvarende 7000 fossilldrevne biler

Kreative og engasjerte medarbeidere ved Equinor i Harstad har sammen med Aibel lyktes i å redusere energibruken i Norneskipet og utslippene med rundt 9000 tonn CO2 i året. Tilsvarende utslipp fra 7000 fossilldrevne biler.

UTSLIPPSKUTT Prosjektleder Silje Gry Hanssen og prosjektsjef for Norne/Aasta Hansteen Vegard Amdal Stensen, har stått i spissen for piloten.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

At Equinor har spart inn/tjent over 10 millioner kroner i samme slengen på dette pilotprosjektet, er en svært hyggelig bonus. Det har de klart ved reduksjon i kraftforbruk, gjenbruk og 3D-printing av pumpehjul (impellere) i vanninjeksjonspumper.

– De mest sentrale personene i pilotprosjektet er Silje Gry Hanssen og Vegard Amdal Stensen, som begge har kontorsted ved Equinor i Seljestadfjæra. Man fant at pumpene hadde et høyere utløpstrykk enn nødvendig, og man så at kraftforbruket, og dermed også utslippene til luft kunne reduseres betraktelig, forteller kommunikasjonssjef Sverre Kojedal i Equinor ASA.