Havbruksnæringen får ikke mer sjøareal i Harstad til disposisjon

Dette er klart etter at departementet sier nei til akvakultur i området rundt Steinavær i Andfjorden.

STOPP: Kommunen fikk nei til å tillate oppdrett ved Steinavær.  Foto: Illustrasjon/Colourbox

nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslag til nytt flerbruksområde i sjø med akvakultur, område V01, ved Steinavær i Harstad kommune, av hensyn til Forsvarets skyte- og øvingsområder i Andfjorden, skriver de selv i vedtaket.

Kommunestyret i Harstad har vedtatt en revidering av den gamle kystsoneplanen for 2015. I den reviderte utgaven ønsket kommunen at den aktuelle delen av Andfjorden også skulle kunne brukes til oppdrett. I dag driver Forsvaret øvelser og skyting der. Havbruksnæringen presser på. De ønsker produksjonsvekst, og da er tilgang til nye sjøarealer helt nødvendig.