Gult kort til idretten

En fersk forskerrapport bærer tittelen «Idrettsglede for alle». Målsettingen er ubestridelig. Men når det gjelder funn og konklusjoner i rapporten ville «Idrettsglede for majoritetsbefolkningen» ha vært mer dekkende.

Hvordan skal arbeidet mot rasisme og for mangfold, som for lengst er nedfelt i NIFs lovverk, settes ut i livet i hver enkelt krets og klubb. 

Forskerrapporten med den uoppnådde tittelen kvalifiserer egentlig idretts-Norge til rødt kort.

nyheter

På oppdrag fra Norges Idrettsforbund har forskerne tatt for seg særforbundenes arbeid mot rasisme og i hvilken grad de har utøvere og tillitsvalgte med flerkulturell bakgrunn.

Rundt en tredjedel av de 55 forbundene har fått «nesten ingen» barn og unge med i sine aktiviteter, mens rundt halvparten melder om det samme for voksne utøvere, trenere eller tillitsvalgte. Bare to forbund kunne skilte med en liste over verv som speiler mangfoldet i sine lokalsamfunn.


Her er reglene du må kunne

Idrettsforbundet har laget en veileder for trenere og publikum.


Konsekvensene kan bli, heter det i rapporten, at idretten risikerer å bidra til sosial ekskludering, diskriminering og mer rasisme i samfunnet, i stedet for sosial inkludering. Og de nærmest forsvinnende få rasismesakene som er behandlet i idrettens organer i senere år, anses som et tegn på store mørketall, ikke på fremdrift i innsatsen mot rasisme. Ved overleveringen av rapporten onsdag erkjente idrettspresident Berit Kjøll uten forbehold at rasisme har vært en blindsone.


Ber om at idrettshaller skjermes for bruk til vaksinering

- Finn alternativer steder av hensyn til barn og unge, er idrettskretsens anmodning til kommunene.


Til den obligatoriske forsikringen om det nå skal tas grep, melder det seg noen like uunngåelige spørsmål om hvilke, hvor og hvordan. Det vil si, på hvilken måte det arbeidet mot rasisme og for mangfold som for lengst er nedfelt i NIFs lovverk skal settes ut i livet i hver enkelt krets og klubb. Soliman Sarwar, med styreverv gjennom 20 år i en idrettsklubb i en innvandrertett Oslo-bydel, har et korresponderende innkast: Vi med minoritetsbakgrunn må opp av sofaen og finne vår plass i en frivillighetskultur vi kanskje ikke helt kjenner.

Det handler om motivering, om atskillig større bevissthet på en bredere rekruttering – og dermed om inkludering. I samfunnet. Det som ikke skjer i den lokale klubb, skjer heller ikke i den nasjonale statistikken. Positive erfaringer må deles systematisk. Forskerrapporten med den uoppnådde tittelen kvalifiserer egentlig idretts-Norge til rødt kort. Men mer formålstjenlig enn utvisning og karantene er kortet som gi en kraftig beskjed om skjerpings. Rapporten skal behandles om en måned, da må NIF-styret være på banen.