Pandemien krevende for pårørende:

– Ekstra sårt å ta farvel

Koronapandemien har gjort det ekstra vanskelig og sårt for pårørende som skal ta avskjed med sine kjære.

Sårt: Innehaver av Solstad begravelsesbyrå AS, Bodil Halseth, sier pandemien gjør det ekstra vanskelig for pårørende. ARKIVFoto: Heidi Halseth 

nyheter

Innehaver Bodil Halseth i Solstad begravelsesbyrå AS har ansvaret for å informere de pårørende om hvilke regler som gjelder i og utenfor kirka.

Ekstra belastning

– Hvis pårørende ønsker at begravelsesfølget skal synge i kirka, skal det være to meter mellom hver person i kirka. Da kan det ikke være flere enn 24 eller 25 personer i Trondenes kirke eller i Sørvik kirke. Hvis de i stedet ønsker å leie inn en solist som skal fremføre salmene, er det plass til rundt 50 personer, sier Halseth.