Halvparten av alt drikkevann i Harstad siver ut av rørene

Hvert år lekker mer enn 2,7 millioner kubikkmeter vann fra det kommunale ledningsnettet. Det tilsvarer 49 prosent av den totale vannleveransen fra kommunen.

Ved Steinsåsvannet har Harstad kommune et svært avansert renseanlegg som både overvåker vannkvalitet og lekkasjepunkter i ledningsnettet.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

I en undersøkelse nylig publisert i Teknisk Ukeblad knyttet til Norges vannforsyning fremkommer det at lengden på Harstad kommunes ledningsnett er på 41.409 meter.

Vannforbruket per tilknyttet innbygger er beregnet til 265 kubikkmeter. Den totale vannleveransen er på like under 5,5 millioner kubikkmeter.