Arctic Hawk 21:

Øver på operasjoner bak fiendens linjer

De neste ukene kan du forvente å høre og observere en del militær aktivitet.

ØVELSE Militærøvelsen Arctic Hawk blir gjennomført i uke seks og syv.  Foto: Illustrasjon - Mats Grimsæth/Forsvaret

nyheter

Alle de fire forsvarsgreinene samarbeide om operasjoner bak fiendens linjer, når de skal øve på et tenkt angrep på Norge. Øvelsen vil utspille seg på land, og i kystnære områder i Nordland, Troms og Finnmark.

Dette opplyser Forsvaret i en pressemelding. Gjennom øvelsen skal Kystjegerkommandoen i tett samarbeid med andre avdelinger i Sjøforsvaret, Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret og Cyberforsvaret øve på å innhente og analysere informasjon bak fiendens linjer, og presentere dette som etterretning til militære sjefer.

– Forsvaret av Norge er ferskvare, og må øves også under en pandemi. Vår evne til å samarbeide smidig på tvers av avdelinger i Forsvaret, er en forutsetning for å kunne bidra med god etterretning og beslutningsstøtte, dersom vi en dag må forsvare et faktisk angrep på Norge, skriver Sjef for Kystjegerkommandoen, kommandørkaptein Sten Richard Larsen i meldingen.

Øvelsen gjennomføres i tett samvirke med Kystjegerkommandoen, 1. korvettskvadron, Marinens logistikkommando, Luftforsvaret, Etterretningsbataljonen, HV-16, Kystvakten og Cyberforsvaret.

Fakta

– Hensikten med øvelse Arctic Hawk, er å øve på taktisk samvirke og maritime operasjoner i et tenkt angrep på Norge.

– Deltakende i øvelse Arctic Hawk er Kystjegerkommandoen, 1. Korvettskvadron, Marinens Logisitikkommando, Etterretningsbataljonen, HV-16, Kystvakten, Cyberforsvaret. og Luftforsvarets F-16 jagerfly.

– Øvelsen vil foregå i Nordland, Troms og Finnmark i uke 6 og 7.

– Årets øvelse gjennomføres med et strengt smittevernregime for å hindre spredning av koronavirus.