‑ Vi er like opptatt av de eldre som Frp

– Samarbeidspartiene synes kuttene i helse- og omsorg er minst like trasig som det Fremskrittspartiet gir uttrykk for, sier SVs Edvin Eriksen.

Trasig: SVs Edvin Eriksen sier ingen ønsker å forringe tilbudet til de eldre. Foto: Roksøy 

nyheter

Han synes det er trist at det skapes et inntrykk av at det kun er Frp som bryr seg om de eldres ve og vel.


Overskridelsene i helse- og omsorg:

Frp-Eilertsen: – Tragisk at gamle må betale prisen

Fremskrittspartiets Kristian Eilertsen har bedt kommunedirektøren redegjøre for feilrapporteringene i budsjettet til hjemmetjenesten.


– Dette stemmer ikke, men vi som sitter i posisjon er nødt til å forholde oss til virkeligheten. Det er at vi har et overforbruk på 40 millioner i helse og omsorg, og det må vi ta ned, sier Eriksen.