Kolonnekjøring til besvær

Stadig flere Ibestadværinger opplever problemer rundt kolonnekjøringen gjennom Ibestad-tunnelen

KOLONNETRØBBEL: Stadig flere bilister melder om ledebil som ikke følger oppsatte ruter for kolonnekjøring gjennom Ibestadtunnelen.  Foto: Privat

nyheter

– Det skal ikke være slik at en ikke vet om en kommer seg på jobb, sier John- Martin Eliseussen. Han opplevde i likhet med Jan Lauritz Nylund og flere andre bilister at ledebilen ikke forholder seg til de oppsatte kollonnetidene for passering gjennom tunnelen i anleggsperioden.

– Dette er uholdbart

ANLEGGSARBEIDER: Ibestadtunnelen blir stengt i lang tid fremover på grunn av store utbedringsarbeider. I mellomtiden slippes bilene igjennom til fastsatte tider.  Foto: Privat

– Jeg pendler med ferga til Harstad og de oppsatte tidene praktiseres som en lottotrekning. Fredag morgen kom ledebilen for sent og vi kjørte fra Sørvik 0640, mens oppsatt tid er 0630. Jeg er ikke i tvil om at sjåføren på ledebilen kjører sitt eget løp. Det ble en hasardiøs kjøretur til Sørrollnes for å rekke ferga, som måtte vente flere minutter på overtid for at bilene skulle rekke å komme med. Dette er helt uholdbart. Det syntes som at de ansvarlige etater, inkludert entreprenøren, ikke bryr seg om å ta tak i problemet, sier en opprøret Eliseussen.